Αρχική

Εργαλειοθήκη Κυκλικού Επιχειρηματικού Σχεδίου RE-START

Ενίσχυση του μοντέλου κυκλικής οικονομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις (START-Ups).
Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Ανάκτηση και Αναγέννηση.

economy-circularity

Τα Εργαλεία

Η Εργαλειοθήκη Κυκλικού Επιχειρηματικού Σχεδίου RE-START, παρέχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης
 

Ένα σύνολο ερωτήσεων κλειστού τύπου, όπου κάθε απάντηση θα αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ετοιμότητας επιχειρηματικής ιδέας ή/και κυκλικότητας.

business-model-canvas

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου

Ένα πρότυπο στρατηγικής διαχείρισης που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Δημιουργία ενός απλού καμβά / περιγράμματος επιχειρηματικού μοντέλου.

Συνεργασία