RE-START Circular Business Plan Toolkit

Enel Green Power

Rok: 2008
Lokalizacja: Atenach w Grecji
Sektor przemysłu: Energia

Link:
https://www.enelgreenpower.com/

Krótkie podsumowanie
Spółka Enel Green Power została założona w Atenach w Grecji w grudniu 2008 roku w ramach Grupy Enel w celu rozwijania i zarządzania energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych na całym świecie.

Enel Green Power jest odpowiedzialny za zarządzanie ponad 1200 elektrowniami na pięciu kontynentach, z silną obecnością, już rozwiniętymi lub działającymi w 21 krajach, a także za zarządzanie działaniami rozwojowymi w kolejnych 5 krajach.

Strategia rozwoju firmy opiera się na zrównoważonym rozwoju oraz dywersyfikacji technologicznej i geograficznej. Enel jest w posiadaniu ponad 54 GW zainstalowanej mocy ze źródeł odnawialnych, w tym energii wiatrowej, słonecznej, wodnej i geotermalnej. Jako jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się energią odnawialną, Enel zmienia zasady gry w zakresie transformacji energetycznej, dążąc do ratowania zasobów naszej planety i przekształcenia naszego stylu życia w bardziej zrównoważony. Enel Green Power znalazła się wśród 31 najbardziej zrównoważonych firm w Grecji w 2022 r., tworząc mapę przedsiębiorczości na rzecz zrównoważonego rozwoju w tym kraju. Enel jest jedną z firm, którym udało się z powodzeniem włączyć zrównoważony rozwój do swojej strategii biznesowej, a także spełnić wymagania określone przez UE w zakresie inwestycji, przedsiębiorczości i zrównoważonych decyzji.

Enel Green Power jest również jednym z członków-założycieli RES4MED – Renewable Energy Solutions for the Mediterranean and Beyond – stowarzyszenia utworzonego w 2012 roku w celu promowania energii odnawialnej i infrastruktury potrzebnej do dostarczania energii elektrycznej w całym regionie Morza Śródziemnego.

W szczególności w Grecji, Enel Green Power otworzył znaczącą ścieżkę, z 59 elektrowniami wodnymi, wiatrowymi i słonecznymi oraz 8 projektami zrównoważonego rozwoju, z których jednym jest elektrownia słoneczna Vamvakies, w pobliżu miasta Veria w Grecji, która będzie miała moc 6,5 MW, została zbudowana zgodnie z modelem zrównoważonego placu budowy EGP, oferując tym samym znaczne korzyści dla lokalnej społeczności. Jej główną technologią jest fotowoltaika, której celem jest uniknięcie emisji 6 500 ton CO2 rocznie i dostarczanie energii do ponad 1800 greckich gospodarstw domowych rocznie.

Obrazy