RE-START Circular Business Plan Toolkit

Warunki korzystania z platformy i polityka prywatności

Warunki korzystania z platformy i polityka prywatności
I – INFORMACJE ZWIĄZANE Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI PLATFORMY

Niniejsza sekcja zawiera informacje dotyczące zarządzania przetwarzaniem danych użytkownika restart-toolkit.eu.
Niniejsza polityka obowiązuje również dla celów art. 13 dekretu legislacyjnego nr. 196/2003, Kodeks ochrony danych osobowych, oraz dla celów art. 13 rozporządzenia UE nr 2016/679, dotyczącego ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, dla osób, które wchodzą w interakcje z restart-toolkit.eu i są dostępne pod adresem odpowiadającym stronie głównej: https://restart-toolkit.eu
Informacje te dotyczą wyłącznie restart-toolkit.eu, a nie innych stron internetowych, z którymi użytkownik może się zapoznać poprzez zawarte w nich linki.
Celem tego dokumentu jest dostarczenie wskazówek dotyczących metod, czasu i charakteru informacji, które administratorzy danych muszą dostarczyć użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi restart-toolkit.eu, niezależnie od celów samego połączenia, zgodnie z ustawodawstwem włoskim i europejskim.
Polityka ta może być modyfikowana ze względu na wprowadzenie nowych zasad w tym zakresie, dlatego zachęcamy do okresowego sprawdzania tej strony.
Jeśli użytkownik jest poniżej 16 roku życia, zgodnie z art. 8, c.1 rozporządzenia UE 2016/679, musi on / ona legitymizować swoją zgodę poprzez upoważnienie rodziców lub opiekunów.

II – PRZETWARZANIE DANYCH

1 – Administrator danych
Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Zajmuje się on również profilami bezpieczeństwa.

2 – Odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Przetwarzający dane to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, służba lub inne organy, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora danych.

3 – Miejsce przetwarzania danych
W razie potrzeby dane powiązane z usługą newslettera mogą być przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych lub podmioty wyznaczone przez osobę odpowiedzialną w tym celu w jej własnym biurze.

III – COOKIES
1 – Rodzaj plików cookie

restart-toolkit.eu używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikowi przeglądanie stron internetowych i uczynić je bardziej intuicyjnymi: pliki cookies to niewielkie ciągi tekstu wykorzystywane do przechowywania pewnych informacji, które mogą dotyczyć użytkownika, jego preferencji lub urządzenia służącego do uzyskiwania dostępu do Internetu (komputer, tablet lub telefon komórkowy) i są wykorzystywane głównie w celu dostosowania funkcjonowania strony internetowej do oczekiwań użytkownika, oferując bardziej spersonalizowane doświadczenie przeglądania i zapamiętując wcześniej dokonane wybory.
Plik cookie składa się z niewielkiej ilości danych przekazywanych do przeglądarki użytkownika z serwera internetowego i może być odczytany jedynie przez serwer, który przekazał te dane. Nie jest to kod wykonywalny i nie przenosi wirusów.
Cookies nie rejestrują żadnych danych osobowych i żadne informacje umożliwiające identyfikację nie będą przechowywane. Jeśli chcesz, możesz

Rodzaje plików cookies, z których korzysta strona są następujące:
2 – Techniczne pliki cookies

Istnieje wiele technologii wykorzystywanych do przechowywania informacji na komputerze użytkownika, które następnie są gromadzone przez strony. Wśród nich najbardziej znane i wykorzystywane są ciasteczka HTML. Służą one do nawigacji oraz ułatwiają dostęp i korzystanie ze strony przez użytkownika. Są one niezbędne do przesyłania komunikacji w sieci elektronicznej, czyli do tego, aby dostawca mógł świadczyć usługę zamówioną przez klienta.
Ustawienia zarządzania lub dezaktywacji plików cookie mogą się różnić w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Niemniej jednak, użytkownik może zarządzać lub zażądać ogólnej dezaktywacji lub anulowania plików cookie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ta dezaktywacja może spowolnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych części strony.
Stosowanie technicznych plików cookies pozwala na bezpieczne i efektywne korzystanie ze strony.
Pliki cookie, które są wprowadzane do przeglądarki i przekazywane z powrotem za pośrednictwem Google Analytics lub za pośrednictwem usługi statystycznej blogerów lub podobnej, są techniczne tylko wtedy, gdy są wykorzystywane bezpośrednio przez właściciela strony internetowej w celu optymalizacji samej strony. Właściciel może zbierać informacje w formie zbiorczej na temat liczby użytkowników i sposobu ich odwiedzania strony. W tych warunkach te same zasady, w zakresie informacji i zgody, mają zastosowanie do analitycznych plików cookie.
Jeśli chodzi o czas trwania, możemy wyróżnić tymczasowe pliki cookie sesji, które są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji przeglądania i służą do identyfikacji użytkownika, a tym samym uniknięcia logowania na każdej odwiedzanej stronie, od stałych, które pozostają aktywne w komputerze do momentu wygaśnięcia lub anulowania przez użytkownika.
Sesyjne pliki cookie mogą być instalowane w celu umożliwienia dostępu do zastrzeżonego obszaru portalu jako uwierzytelniony użytkownik.
Nie są one przechowywane na stałe, a jedynie na czas trwania sesji i znikają po zamknięciu przeglądarki. Ich użycie jest ściśle ograniczone do przekazywania identyfikatorów sesji składających się z losowych liczb generowanych przez serwer, które są niezbędne do umożliwienia bezpiecznej i efektywnej eksploracji strony.

3 – Pliki cookie stron trzecich

Pod względem pochodzenia odróżniamy pliki cookie wysyłane do przeglądarki bezpośrednio z odwiedzanej strony internetowej od plików cookie stron trzecich wysyłanych do komputera z innych stron internetowych, a nie z tej, którą odwiedzasz.
Trwałe pliki cookie to często pliki cookie stron trzecich.

Większość plików cookie stron trzecich składa się z plików cookie śledzących, używanych do identyfikacji zachowań online, zrozumienia zainteresowań, a następnie dostosowania propozycji reklamowych dla użytkowników.
Mogą być instalowane analityczne pliki cookie stron trzecich. Są one wysyłane z domen wyżej wymienionych stron trzecich zewnętrznych w stosunku do strony.
Analityczne pliki cookies stron trzecich są wykorzystywane do wyszukiwania informacji o zachowaniu użytkowników na stronie restart-toolkit.eu. Badanie jest przeprowadzane anonimowo, w celu monitorowania wydajności i poprawy użyteczności strony. Pliki cookie profilujące stron trzecich są wykorzystywane do tworzenia profili
Korzystanie z tych plików cookies podlega zasadom ustalonym przez same podmioty trzecie, dlatego użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z polityką prywatności i wskazaniami dotyczącymi zarządzania lub wyłączania plików cookies publikowanymi na ich stronach internetowych.

IV – PRZETWARZANE DANE
1 – Tryb przetwarzania danych

Jak każda inna strona internetowa, również ta strona korzysta z plików dziennika, w których przechowywane są informacje. Informacje są zbierane w sposób zautomatyzowany podczas wizyt użytkowników i mogą to być następujące informacje:

adres protokołu internetowego (IP);
typ przeglądarki i parametry urządzenia użytego do połączenia z witryną;
nazwa dostawcy usług internetowych (ISP);
data i godzina wizyty;
strona internetowa pochodzenia odwiedzającego (referral) i wyjścia;
ewentualnie liczbę kliknięć.

Powyższe informacje są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i gromadzone wyłącznie w formie zagregowanej w celu weryfikacji poprawności działania strony oraz ze względów bezpieczeństwa. Informacje takie będą przetwarzane zgodnie z uzasadnionymi interesami właściciela
W celach bezpieczeństwa (filtry antyspamowe, firewalle, wykrywanie wirusów), automatycznie rejestrowane dane mogą ewentualnie zawierać również dane osobowe, takie jak adres IP. Adres IP może być wykorzystany, zgodnie z obowiązującym prawem, w celu zablokowania prób uszkodzenia samej strony lub uszkodzenia innych użytkowników, lub w każdym przypadku szkodliwej lub przestępczej działalności. Takie dane nigdy nie są wykorzystywane do identyfikacji lub profilowania użytkowników, a jedynie do ochrony strony i jej użytkowników, takie informacje będą traktowane zgodnie z uzasadnionymi interesami właściciela.
Jeśli strona umożliwia umieszczanie komentarzy lub w przypadku konkretnych usług żądanych przez użytkownika, w tym możliwości przesłania Curriculum Vitae w celu nawiązania ewentualnej współpracy, strona automatycznie wykrywa i zapisuje niektóre dane identyfikacyjne użytkownika, w tym adres e-mail. Dane te są dobrowolnie podawane przez użytkownika podczas żądania dostarczenia usługi. Umieszczając komentarz lub inną informację, użytkownik wyraźnie akceptuje politykę prywatności, a w szczególności wyraża zgodę na swobodne rozpowszechnianie zawartych treści osobom trzecim. Otrzymane dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji zamówionej usługi i tylko przez czas niezbędny do jej wykonania.
Informacje, które użytkownicy strony uznają za publiczne za pośrednictwem udostępnionych im usług i narzędzi, są przekazywane przez użytkownika świadomie i dobrowolnie. Tym samym serwis ten jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie ewentualnego naruszenia prawa. Do użytkownika należy sprawdzenie, czy posiada on zgodę na wprowadzenie danych osobowych osób trzecich lub treści chronionych przez normy krajowe i międzynarodowe.

2 – Cel przetwarzania danych

Dane zebrane przez stronę podczas jej funkcjonowania są wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych powyżej i przechowywane przez czas ściśle niezbędny do wykonania określonych czynności, a w każdym razie nie dłużej niż 2 lata.
Dane wykorzystywane w celach bezpieczeństwa (próby blokowania

3 – Dane dostarczone przez użytkownika

Jak wskazano powyżej, opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na wskazane adresy na tej stronie internetowej wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.
Konkretne informacje zbiorcze będą sukcesywnie raportowane lub wyświetlane na stronach serwisu przeznaczonych dla poszczególnych usług na żądanie.

4 – Wsparcie w konfiguracji przeglądarki

Użytkownik może zarządzać plikami cookies również poprzez ustawienia swojej przeglądarki. Usunięcie plików cookies z przeglądarki może jednak spowodować usunięcie ustawionych przez użytkownika preferencji dotyczących strony internetowej.
W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia można również odwiedzić określoną stronę pomocy używanej przeglądarki internetowej:

Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/en- us / windows-vista / block-or-allow-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en -us / kb / enable-disable-and-cookies-website-preferences
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Art. 13, c. 2 rozporządzenia UE 2016/679 wymienia prawa użytkownika.
Strona restart-toolkit.eu zamierza zatem poinformować użytkownika o istnieniu:
prawa zainteresowanego do zwrócenia się do administratora danych o dostęp do danych osobowych (art. 15 rozporządzenia UE), ich aktualizacji (art. 7, ust. 3, lit. a) dekretu ustawodawczego 196/2003), sprostowania (art. 16 rozporządzenia UE), integracji (art. 7, ust. 3, lit. a) dekretu ustawodawczego 196/2003) lub ograniczenia przetwarzania, które go dotyczy (art. 18 rozporządzenia UE) lub do sprzeciwienia się, z uzasadnionych powodów, ich przetwarzaniu (art. 21 rozporządzenia UE), oprócz prawa do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia UE);
prawo do żądania anulowania (art. 17 Rozporządzenia UE), przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, które nie muszą być przechowywane do celów, dla których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone (art. 7, ust. 3, lit. b) Dekretu ustawodawczego 196/2003);
prawo do uzyskania zaświadczenia, że operacje aktualizacji, sprostowania, integracji danych, anulowania, zablokowania danych, przekształcenia zostały podane do wiadomości, również w zakresie ich treści, osobom, którym dane zostały przekazane lub
z wyjątkiem przypadku, gdy spełnienie tego warunku okaże się niemożliwe lub wymaga użycia środków wyraźnie nieproporcjonalnych do chronionego prawa (art. 7, ust. 3, lit. c) Dekretu ustawodawczego nr. 196/2003);

Wnioski mogą być wysyłane do administratora danych, bez formalności lub, alternatywnie, przy użyciu wzoru dostarczonego przez Gwaranta Ochrony Danych Osobowych.
Jeśli odbywa się na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) – wyraźna zgoda na wykorzystanie – lub na
Podobnie, w przypadku naruszenia prawa, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Gwaranta Ochrony Danych Osobowych, jako organu odpowiedzialnego za monitorowanie przetwarzania w państwie włoskim.
Bardziej dogłębna analiza praw przysługujących użytkownikowi znajduje się w artykułach 15 i ss. rozporządzenia UE 2016/67 oraz art. 7 dekretu ustawodawczego 196/2003.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW SPOZA UE

Ta strona internetowa może udostępniać niektóre z zebranych danych usługom zlokalizowanym poza Unią Europejską. W szczególności z Google, Facebook i Microsoft (LinkedIn) poprzez wtyczki społecznościowe i usługę Google Analytics. Przekazanie danych jest autoryzowane i ściśle regulowane przez art. 45 ust. 1 rozporządzenia UE 2016/679, do czego nie jest wymagana dodatkowa zgoda. Wyżej wymienione firmy gwarantują przystąpienie do Tarczy Prywatności.
Dane nigdy nie będą przekazywane do państw trzecich, które nie spełniają warunków określonych w art. 45 e ss Rozporządzenia UE.

VII. DOSTARCZANE DANE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Ta strona internetowa przetwarza dane użytkowników w sposób zgodny z prawem i prawidłowy, przyjmując odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu danych. Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, przy użyciu metod organizacyjnych i przy użyciu logiki ściśle związanej ze wskazanymi celami.
W niektórych przypadkach, obok właściciela, dostęp do danych może mieć również szereg pracowników, którzy zajmują się organizacją strony (pracownicy administracyjni, handlowi, marketingowi, prawni, administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (jako dostawcy usług technicznych osób trzecich, kurierzy, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne).

VIII. ZMIANY W NINIEJSZYM DOKUMENCIE

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności tej strony.
Może on podlegać zmianom lub aktualizacjom. Użytkownicy są proszeni o okresowe sprawdzanie tej strony, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami legislacyjnymi.
Poprzednie wersje dokumentu będą nadal dostępne na tej stronie.