RE-START Circular Business Plan Toolkit

Zero Food Waste na Cyprze

Lata: 2018-2022
Lokalizacja: Cypr
Sektor przemysłu: Żywność

Link:
https://zfwcy.org/

Krótkie podsumowanie
Zero Food Waste Cyprus to inicjatywa z siedzibą w Nikozji, która po raz pierwszy miała miejsce w lutym 2018 roku. Wszystko zaczęło się od wizji jednej osoby, która chciała zapobiec wyrzucaniu żywności, co przyczynia się do zmian klimatycznych i nierówności żywnościowych. Położyć kres głodowi, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe, lepsze odżywianie i promować zrównoważone rolnictwo.

Ich celem jest zmniejszenie głodu poprzez bezpłatną dystrybucję żywności dla wszystkich potrzebujących. Jednocześnie żywność uznana za zepsutą jest kompostowana. Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrego samopoczucia dla wszystkich w każdym wieku. Dostarczają warzywa i owoce niezbędne do zbilansowanej i zdrowej diety, a także prezentują pyszne przepisy na ich wykorzystanie. Sprawiają, że miasta i osiedla ludzkie stają się integracyjne, bezpieczne, odporne i zrównoważone. Ich docelowymi odbiorcami są migranci i uchodźcy, których starają się zasymilować, zapewniając centrum interakcji z mieszkańcami. Zapewniają zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji. Doceniają zasoby wykorzystywane do produkcji zbieranej żywności i starają się zapobiegać jej marnowaniu. Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i ich skutkom. Poprzez ponowną dystrybucję tego, co zostałoby wyrzucone, eliminują niepotrzebną konsumpcję, a tym samym emisję CO2 uwalnianą podczas produkcji.

Obrazy