RE-START Circular Business Plan Toolkit

Garden Hotels. Βαλεαρίδες Νήσοι (ΙΣΠΑΝΙΑ)

Έτος: 2022
Τοποθεσία: Ισπανία
Βιομηχανικός τομέας:
Τουρισμός – Ξενοδοχεία

Σύνδεσμοι:
https://www.gardenhotels.com/
https://www.gardenhotels.com/responsabilidad-corporativa/
https://gardennotcommon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=n27shtBJCEg
https://www.youtube.com/watch?v=ahmaqbIKLsM
https://images.mirai.com/HOST/501404/garden-dosier-prensa-en.pdf

Σύντομη περίληψη

Η Garden Hotels είναι μια οικογενειακή επιχείρηση στη Μαγιόρκα που ιδρύθηκε το 1986, και έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον ξενοδοχειακό κλάδο. Χάρη στον επιχειρηματικό χαρακτήρα του προέδρου ( κύριος Miquel Ramis), την υποστήριξη της οικογένειάς του και το επιχειρηματικό όραμα της ομάδας της επιχείρησης, η αλυσίδα κατάφερε να λανσάρει ξανά το προϊόν της και σήμερα διαθέτει έντεκα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων σε τέσσερις ισπανικούς προορισμούς: Μαγιόρκα, Μενόρκα, Ίμπιζα και Ουέλβα, με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και γαστρονομικών εθνικών και διεθνών επιλογών. Οι εγκαταστάσεις τους που διαθέτουν περισσότερες από 4.900 κλίνες στοχεύουν στην προσέλευση επισκεπτών στις 4 ακόλουθες κατηγορίες: οικογενειακές διακοπές, διακοπές μόνο για ενήλικες, αθλητικές διακοπές και διακοπές ευεξίας.

Η πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Garden Hotels είναι βασισμένη στον υπεύθυνο τουρισμό. Το πρόγραμμα Garden Not Common του ξενοδοχείου έχει επτά κύριους στόχους:

  • Πραγματοποίηση οικολογικής κομποστοποίησης με τρόπο που να είναι επικερδής και να διασφαλίζει την αυτονομία της διαδικασίας

  • Αναζωογόνηση της βιολογικής γεωργίας και της τοπικής οικονομίας

  • Προώθηση των καλών πρακτικών και δράσεων των ξενοδοχειακών αλυσίδων στην υπόλοιπη κοινωνία.

  • Συμμετοχή κοινωνικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα

  • Μείωση του περιβαλλοντικού κόστους και κόστους μεταφοράς

  • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά τη μεταφορά οργανικής ύλης και του κλαδέματος

  • Δημιουργία συμμαχιών με διαφορετικούς τομείς (αγροτικές, ξενοδοχειακές και κοινοτικές συνεργασίες)

Όλες οι εγκαταστάσεις δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις αρχές της βιώσιμης διαχείρισης, να συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος και να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες αρχές δράσης:

  • Πλήρης περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, δηλαδή πλήρης δέσμευση του ξενοδοχείου και απόλυτη συμμετοχή των πελατών και των εργαζομένων στην εξοικονόμηση νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικών πόρων.

  • Εξασφάλιση επίσημων πιστοποιητικών όπως το Travelife και το Travelife Gold για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων, και ειδική μνεία της κριτικής επιτροπής στα βραβεία EMAS για την εφαρμογή σημαντικών βελτιώσεων στην περιβαλλοντική διαχείριση. Επιπλέον, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που βασίζεται στο πρότυπο UNE-EN-ISO 14001 περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός προγράμματος για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το σήμα Sicted πιστοποιεί και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της ποιότητας.

  • Τοπική δράση που δίνει προτεραιότητα στις συναλλαγές με τοπικούς φορείς όπως: η Asociación Productora Agraria Ecológica από τη Μαγιόρκα (APA) – η Οικολογική Ένωση Παραγωγών της Μαγιόρκας (APAEMA) και οι Agroïlla, Sa Teulera και Estel de Llevant. Συνεπώς, πολλά από τα πιάτα που παρασκευάζονται στα ξενοδοχεία τους στη Μαγιόρκα παρασκευάζονται με τοπικά, βιολογικά και εποχιακά υλικά, τα λεγόμενα προϊόντα μηδενικών χιλιομέτρων (kilometre 0 products). Αυτά τα πιάτα εμφανίζονται στα μπουφέ των ξενοδοχείων με τη χαρακτηριστική σημαία των Βαλεαρίδων Νήσων. Το βασικό προϊόν του βιολογικού μπουφέ του ξενοδοχείου είναι το Me Ecològic de Mallorca (πιστοποιημένο βιολογικό αρνί).

Άλλα επιτεύγματα αυτής της αλυσίδας περιλαμβάνουν τα εξής:

Η Ισπανική Ένωση Διασφάλισης Προτύπων (AENOR) απένειμε στα Garden Hotels την πιστοποίηση για τη στρατηγική της κυκλικής οικονομίας. Μετά από έλεγχο σε κάθε έναν από τους τομείς του οργανισμού, η ξενοδοχειακή αλυσίδα, με έδρα τη Μαγιόρκα, έγινε η πρώτη αλυσίδα ξενοδοχείων που έλαβε αυτή την πιστοποίηση.

Επίσης, το ξενοδοχείο Playa Garden επιλέχθηκε ως το πιο βιώσιμο ξενοδοχείο στη Μαγιόρκα, σύμφωνα με την αξιολόγηση του οίκου πιστοποίησης Bioscore. Η Bioscore αναδεικνύει τη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων του ξενοδοχείου Playa Garden, τη συνεργασία του με την τοπική κοινότητα και την εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης.

Τέλος, έλαβε το μεγαλύτερο βραβείο για το καλύτερο έργο βιωσιμότητας στον τομέα του τουρισμού το 2021, στο πλαίσιο του Tourism Innovation Summit (TIS).

Κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο:

– Ανάκτηση πόρων

– Απόκτηση προμηθειών με κυκλικό τρόπο, πράσινες προμήθειες

– Συνεργασία μεταξύ διάφορων εμπλεκόμενων φορέων

Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας:

Απόρριψη / Επανεξέταση / Μείωση / Επαναχρησιμοποίηση / Ανακύκλωση / Αναγέννηση

Άρθρα (από τον τύπο)

https://fibwi4diario.com/2021/11/04/garden-hotels-presenta-su-nueva-campana-de-economia-circular/

https://www.diariodemallorca.es/especiales/2021/02/22/garden-hotels-refuerza-apuesta-economia-35280837.html

https://www.diariodemallorca.es/especiales/2021/12/10/proyecto-economia-circular-grupo-garden-60509979.html

Εικόνες